Tietosuojaseloste

Espoon Pitsinnypläys ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste 6.11.2019

Rekisterinpitäjä
Espoon Pitsinnypläys ry

Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö on toistaiseksi (alkaen 2019)
Tea Rahkamaa Pajusirkuntie 2 02660 Espoo 040 7756321

Rekisterin nimi
Espoon Pitsinnypläys ry:n jäsenrekisteri

Rekisteröidyt
Rekisterissä on yhdistyksen jäsenet ja kunniajäsenet

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään jäsenien itsensä antaman suostumuksen perusteella yhdistyksen toiminnasta tiedottamiseen ja jäsenmaksujen maksamisen seurantaan.

Käsiteltävät henkilötiedot
Sukunimi, etunimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tiedotusryhmä (sähköposti/postitus), jäsennumero, viitenumero, tieto jäsenmaksun maksamisesta (kuluva ja edellinen vuosi)

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan jäseniltä itseltään.

Tietojen luovutus ja siirtäminen
Tietoja ei luovuteta eteenpäin minnekään, ei myöskään EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaus
Tiedot säilytetään rekisterin ylläpitäjän salasanalla suojatulla koneella ja varmuuskopioidaan muistitikulle, jota säilytetään rekisterin ylläpitäjän kotona.

Tietojen käsittelyn kesto
Jäsentietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Jäsenyyden päättyessä tiedot poistetaan. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kaksi vuotta peräkkäin, jäsenyys loppuu automaattisesti ja tiedot poistetaan.

Tietojen käsittelijät
Tietoja käsittelee jäsenrekisterin hoitaja. Yhteystiedot tulostetaan postitusta hoitavalle henkilölle tiedotteiden lähettämistä varten. Sähköpostitiedot annetaan tiedotteita lähettävälle henkilölle. Valittuja yhteystietoja annetaan taloudenhoitajalle maksamattomien
jäsenmaksujen perimistä varten. Yhdistyksen hallitus saa yhteenvetoja rekisteristä päätöksentekoa varten. Uudet ja eroavat henkilöt merkitään hallituksen pöytäkirjaan.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisteristä ei tehdä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisteröityjen oikeudet
Jäsenillä on oikeus tarkastaa omat tietonsa, vastustaa tietojen käsittelyä, pyytää poistamaan tiedot tai rajoittaa tietojen käyttöä sekä valittaa tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteydenotot
Henkilötietoasioissa voi ottaa yhteyttä jäsenrekisterin ylläpitäjään.

Muutokset tietosuoja selosteessa
Muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen voidaan tehdä yhdistyksen hallituksen päätöksellä.