Hedvig Segerin rahasto

Oletko kiinnostunut pitsinnypläyksestä ja nypläyksen opettamisesta?

Espoon Pitsinnypläys ry:llä on stipendirahasto, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää pitsinnypläystä Suomessa.

Tarkoitustaan rahasto toteuttaa myöntämällä stipendejä jatkokoulutukseen, mm. osallistumiseen nypläyskursseille tai nypläystä käsitteleviin opintomatkoihin, lähinnä saadakseen uusia nypläyksen opettajia – mielellään Espooseen – ja lisätäkseen opettajien ammattitaitoa.

Stipendejä voidaan myöntää myös nypläysalan tutkimustyölle tai uusien nypläysmallien kehitystyölle.

Hedvig Segerin rahastoa hallinnoi Espoon Pitsinnypläys ry:n hallitus. Hakuohjeet voi pyytää hallitukselta.